Wywożenie śmieci i materiałów z budowy

Odbiór odpadów budowlanych

Lokalizacja w Mapach Google

Nasza firma usługi gospodarowania różnymi odpadami świadczy w znacznej części Małopolski. Przeprowadzamy odbiór odpadów budowlanych, które powstają przy licznych inwestycjach. Dzięki temu, że posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia naszej firmie mogą Państwo zlecić zabrania materiałów każdego rodzaju. Wywożenie materiałów powstających przy inwestycjach umożliwia nam posiadanie odpowiednich pojemników (od 120 do 1100 l i kontenerów od 5 do 45 metrów sześciennych) oraz samochodów o udźwigu do 23 ton.

© www.projektorklub.pl