Wsparcie w zakresie prawa dla firm

Stała obsługa prawna

Lokalizacja w Mapach Google

Kancelaria radców wspiera klientów prywatnych, jak i podmioty gospodarcze (większe i mniejsze). Stała obsługa prawna firm pozwala na uzyskanie pomocy w różnych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa m.in. przy negocjacjach, ochronie danych osobowych, obrocie nieruchomościami, przy ubezpieczeniach społecznych, zamówieniach publicznych, postępowaniach sądowych, administracyjnych, arbitrażowych, ogłaszaniu upadłości, podejmowaniu działań naprawczych firmy, procesach budowlanych czy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

© www.projektorklub.pl