Sprawy należące do właściwości Sądu Rodzinnego

Adwokat rozwód Warszawa

Lokalizacja w Mapach Google

Jedną ze specjalizacji mecenasa Bartosiaka jest prawo rodzinne. Adwokat w ramach założonej przez siebie w Warszawie kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną klientów w sprawach o separację bądź rozwód, a także wynikającymi z nich sprawami o ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych, podział majątku, a także o pozbawienie, czy też ograniczenie władzy rodzicielskiej. Prawnik zajmuje się zarówno udzielaniem porad, jak i sporządzaniem pism procesowych oraz reprezentowaniem klienta przed sądem.

© www.projektorklub.pl