Bezpieczeństwo danych osobowych uczniów i nauczycieli

rodo w szkole

Lokalizacja w Mapach Google

Obowiązek ochrony danych osobowych dotyczy również placówek edukacyjnych. Przestrzeganie RODO w szkole wymaga wyposażenia pracowników - zarówno z pionu administracji, jak i nauczycieli - w zasób wiedzy, który ułatwi im posługiwanie się danymi osobowymi zgodnie z obowiązującym prawem. Przechowywanie oraz przetwarzanie wrażliwych danych w instytucjach oświatowych również wymaga dostosowania procedur i zasad do aktualnie obowiązującego prawa. Nad poprawnością tych procesów powinien czuwać Inspektor Ochrony Danych.

© www.projektorklub.pl