Analiza cieczy

Badanie wody ze studni

Lokalizacja w Mapach Google

Jeśli planujesz budowę domku jednorodzinnego powinieneś upewnić się czy działka ma stały dostęp do cieczy zdatnej do picia. Jeśli nie, należy wybudować na działce miejsce, z którego będzie można ją pobierać. Nasza firma przeprowadza badanie wody ze studni. Należy ją analizować systematycznie, gdyż pochodzi spod ziemi i mimo, że źródło znajduje się daleko od oczyszczalni czy dróg, w cieczy mogą znajdować się bakterie. Pobrane próbki cieczy analizujemy pod kątem fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym.

© www.projektorklub.pl