Pomoc w finansach

doradztwo wod-kan

Lokalizacja w Mapach Google

Każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne potrzebuje pomocy w zakresie szkoleń, warsztatów, pisania odwołań, doradztwa w zakresie taryf, przeprowadzania kalkulacji, sporządzania regulaminów czy wzorów umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Jako doradca świadczę usługi dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych również w zakresie finansowym. Oferuje doradztwo ekonomiczne, księgowe i finansowe, które pomogą Państwu w odpowiednim zarządzaniu pieniędzmi i wybieraniu najbardziej wydajnych rozwiązań.

© www.projektorklub.pl